Wednesday, November 21, 2007

சத்தியம் பெருசா? சங்கிலி பெருசா?

(Which is mighter? a honest word or a strong metal chain)

... a very touching dialogue from the movie, Guna!!!

Tuesday, November 20, 2007

Habaalumdowri woke me up today!!!

Wonder who is habaalumdowri???

thts a great story... she is very furious, unkind, hates cry babies, cannot be defeated even by great warriors...ok.. i think build-up is enough!!!Tis actually a imaginary character created to frighten the children who refuse to eat. In my mother toungue,Habaal - glass
Dowri - old woman

Habalum dowri, literally means, old woman made of glass... elders frighten kids saying her teeth is very shining.. according to this mythology, thundershowers are her smiles... (Sorry no pictorial representations.. you jus develop her image mentally....) the droplets that come out her bathtub is the rain... and today i woke up disturbed by a mild thunder.. thanks Habaalumdowri for waking me up :) you know its not a easy task... :P


Next time you see a rain/ thundershower, pray Habaalumdowri that it should not hurt you as i did when i was a kid... and yeah, i admit, even now i do it.. at times

Monday, November 19, 2007

மழை மழை.... @ Chennai


most beautifull thing happening at chennai :) Tis drizzling/ raining/ cloudy round the clock... What a pleasant sight to watch it over a cup of hot tea in the early morning... I jus want to go, get drenched in the rain...


I've always had this feeling about rain... Rain has a special quality ~ if you are sad the rain can double your sadness; if you are happy it can triple it up!!!


Listening to all rain related songs...


மழை வருது மழை வருது குடை கொண்டுவா...

रिम झिम रिम झिम, रूम झुम् रूम झुम्...

काले काले मेघा पानी तू बरसा

..and hey, you are at chennai, tis worth to add these numbers to your mobile contact list... these are Rain Helpline numbers...

04425381330
04425384670

Tuesday, September 26, 2006

ஜோதிகா தமிழ் கத்துக்கோமா...ஷிவகுமார் அட்வைஸ்!


This is the Hot 'n' latest news seen in the kiosk of a leading tamil mag.

all this while Surya-Jothika love chemistry was selling like hot cake. Now though, they got married... what next..??? People are still curious to know whats going around them...? There is some limitation to poke into someone's privacy... may it be a normal individual or a celebrity...

Is it the people who are curious encourage mags to publish such things or is it the mag that spoilt ppl giving such stories...? either way it is, this looked a bit too much a thing to give an conversation from a f-i-l to his d-i-l...

இது இப்படியே போனா, you can soon expect things like...

ஜோதிகா சுடு தண்ணியிலெ குளி மா, ஜலதோஷம் வந்துடும்

ஜோதிகா சமைக்க கத்துகோமா

Friday, September 22, 2006

சின்னஞ்சிரு பெண் போலே...

பல்லவி

சின்னஞ்சிரு பெண் போலே சிற்றாடை உடை உடுத்தி ஷிவகங்கை குளத்தருகே ஷ்ரீ துர்கை சிரித்திருப்பாள்

அனுபல்லவி

பெண் அவளின் கண் அழகை பேசி முடியாது பேரழகுக்கீடாக வேரொன்ரும் கிடையாது

சரணம்

மின்னலை போல் மேனி அன்னை ஷிவகாமி
இன்பமெல்லாம் தருவாள் எண்ணம் எல்லாம் உரைவாள்
பின்னல் ஜடை போட்டு பிச்சிப்பூ சூடிடுவாள்
பித்தனக்கு இணையாக நர்தனம் ஆடிடுவாள்

Favorite song of mine... physically, I have never been to the temple which is mentioned in this song... but from the way it is sung, Isaimani takes me to the place whenever i listen to this...

some songs can provoke nostalgic thoughts while some other take you a trip to the world of dreams... But, this song makes me visualize each aspect of the temple...

I can visualize a small statue of Durga... that chitraadai (her costume), that kulam near the temple... the beauty in her eyes... her plait... pichipoo worn in the plait...and ultimately her playing the thaandavam with lord shiva... great delivery by the great legend... i feel blessed when i listen to this :)

Over to the song now...you can listen it here

Wednesday, September 20, 2006

Mudal vanakkam engal mudalvanukke

All these days, i was a voracious blog reader... hereafter, planning to become a voracious blogger too... Just to do a good writing exercise...So...பிள்ளையார் சுழி போட்டு துவங்கியாச்சு... இனிமே தினமும் எழுதி எப்படியாவது எழுத்தறிவை வள்ர்துக்கணும்.